O uslovima korišćenja Kliker online shop-a

Korišćenjem sajta www.kliker.rs potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili uslove korišćenja. Kliker.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst.
Preporučujemo da povremeno posetitie ovu internet stranicu i proverite da li su Uslovi korišćenja u međuvremenu korigovani. Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu kliker.rs i svim njegovim sadržajima. Potrošač je fizičko lice koje kupuje proizvod radi namirenja individualnih potreba, kao i pravno lice koje kupuje proizvod radi obavljanja profesionalne delatnosti. Prodavac u ovom slučaju je sajt kliker.rs sa sedištem u Čačku, u daljem tekstu sajt. Sajt sadržaje objavljuje u dobroj nameri. 
Sve sadržaje kliker.rs sajta koriste isključivo na sopstvenu odgovornost i kliker.rs se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem. Sadržaji objavljeni na internet sajtu Kliker.rs i profilima društvenih mreža KlikerSrbija, vlasništvo su kompanije Growing wonders doo Srbija i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo Growing wonders doo i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Opis proizvoda


Kliker.rs nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, sajt ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo vam vratiti novac. Povrat novca se obavlja isključivo na tekući račun korisnika. Slike objavljene na sajtu Kliker.rs ponekad obuhvataju i okruženje proizvoda kako bi potrošač imao realniju sliku kako uređaj izgleda nakon montaže. Dostupnost uređaja prikazana na internet stranici može se razlikovati od stanja zaliha u prodajnim objektima. Tačno stanje zaliha tj. dostupnost se može utvrditi putem e maila ili pozivanjem Call Centra. 

Uslovi isporuke


Proizvodi koje poručite putem Interneta mogu biti isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima kliker.rs ostvaruje saradnju, a plaćate ih prilikom preuzimanja gotovinom ili prilikom poručivanja preko računa. Detaljnije o načinu plaćanja pogledajte u odeljku načini plaćanja. 
Za porudžbinu vrednosti 3.500 rsd i više isporuka je besplatna. Za porudžbinu vrednosti do 3.500rsd dostava se naplaćuje u iznosu 300 rsd. 
Poručeni proizvod/proizvodi će Vam biti isporučeni u roku od 2 do 5 radnih dana od datuma potvrde porudžbine. Uz obaveštenje kupcu na imejl će stići Obrazac za odustanak od ugovora i Uslovi korišćenja. Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda. Potrošač nema pravo da bez nadoknade odlaže izvršenje isporuke duže od 15 kalendarskih dana od datuma naručivanja, odnosno 1 put. Ukoliko se isporuka odlaže duže od navedenog roka, prodavac ima pravo jednostranog raskida ugovora i poništavanja porudžbine. Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba sa dva izvršioca, Potrošač je dužan da sa licima koja dostave proizvod, otpakuje i detaljno vizuelno pregleda isti, da bi se uverio da li postoje fizička oštećenja. Ukoliko postoje fizička oštećenja, Potrošač ima pravo da odbije prijem proizvoda. Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba sa jednim izvršiocem, isti se ne pregledaju na licu mesta, već potrošač ima rok od 24h, odnosno prvog narednog radnog dana da izjavi reklamaciju kurirskoj službi i kliker.rs. Pristup mestu isporuke, mora biti adekvatan dimenzijama upakovanog proizvoda. Gde god pristup nije moguć, isporuka se vrši na prvu slobodnu tačku (ukoliko se radi o proizvodima koje dostavlja kurirska služba sa dva izvršioca, na toj tački se vrši otpakovanje i vizuelni pregled uređaja).
NAPOMENA: Lice koje dostavi proizvod ne vrši sklapanje artikala ili druge slične radnje. Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem telefona ili e-maila na adresu office@rastimozajednosrbija.rs Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo. Poručivanjem dajete saglasnost za kontakt kroz sve raspoložive kanale komunikacije na osnovu podataka koje ste ostavili, dok se drugačije ne izjasnite, što se može uraditi u bilo kom momentu.

Cene


Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima. Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane sajta na mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni. 

Izjava o konverziji 


Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Odustanak od ugovora


Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga. Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na mail potrošača, a isti možete preuzeti i ovde. Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu biti relevantna: - isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja, - isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke; - isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom. NAPOMENA: Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak. Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.). Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice prodavca te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.